Privacyverklaring

Mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Deze website wordt beheerd door Fujifilm Imaging Products & Solutions.
Fujifilm Imaging Products & Solutions is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Fujifilm Imaging Products & Solutions
Franseweg 65
4651 GE  Steenbergen
KvK: 20040567

2. Welke gegevens verzamelen we?

Fotografen.

Wanneer u als fotograaf een account registreert of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam, adres, postcode en/of woonplaats;
 • Bedrijfsnaam;
 • Land;
 • Bankrekeningnummer;
 • BTW-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • URL van uw website.

Wij verwerken uw NAW-gegevens om u informatie toe te sturen, om u toegang te verschaffen tot onze diensten, waaronder, maar niet uitsluitend toegang tot uw account, tot de gemaakte foto’s en tot het bestelproces.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij geen foto’s opnemen in het account en deze niet aanbieden aan consumenten.

Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te laten bestellen, bewaren wij accountgegevens van pro-accounts en de fotobestanden voor een periode van maximaal 10 jaar. De accountgegevens van gratis accounts bewaren wij voor een periode van maximaal 2 jaar.

Ook verwerken wij uw naam en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte betaling te kunnen afhandelen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren eventuele offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 Daarnaast ontvangen wij van u als fotograaf ook persoonsgegevens die niet direct afkomstig zijn van de betrokkene (degene op wie die gegevens betrekking hebben). Dit zijn:

 • Portretfoto’s;
 • Leerlinglijsten, waaronder de naam, groep en het leerlingnummer van de leerling.

Met u, als fotograaf, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wij afspraken gemaakt hebben hoe wij namens u omgaan met deze gegevens. Om de betrokkene te informeren over hoe wij omgaan met deze gegevens, kunt u als fotograaf deze privacyverklaring aanbieden.

 

Consumenten

Wanneer u als consument een bestelling bij ons plaatst, of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam, adres, postcode en/of woonplaats;
 • Land;
 • Bankrekeningnummer;
 • IP-adres.

Wij verwerken uw NAW-gegevens om u informatie toe te sturen, om u toegang te verschaffen tot onze diensten, waaronder, maar niet uitsluitend toegang tot uw account, tot de gemaakte foto’s en tot het bestelproces. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om het mogelijk maken om op onze website producten te bestellen.

Tenslotte worden de gegevens gebruikt om de betaling van bestelde producten mogelijk te maken en te valideren, om de bestelde producten te leveren en om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een bestelling.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de bestelde foto’s niet leveren. Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te bestellen, bewaren wij uw accountgegevens en de fotobestanden voor een periode van maximaal 10 jaar.

Ook verwerken wij uw naam en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte betaling te kunnen afhandelen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren eventuele offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief

We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zich daar zelf voor heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Dit gebeurt op grond van uw toestemming. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

3. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Opslag van (portretfoto’s) op externe servers.
 • CRM-systeem.
 • Extern mailingprogramma voor het opslaan van mailinglijsten en het versturen van nieuwsbrieven.
 • De fotograaf heeft de mogelijkheid om online een magazine te bekijken. Hiervoor geven zij naam/email/telefoonnummer door. Deze gegevens worden door ons bewaard.
 • De website waar onze domeinnamen staan geregistreerd.
 • Partijen die fotobestanden verwerken tot een product en deze versturen.
 • Een partij die inlogkaartjes aanmaakt, met daarop een foto van het kind, naam, naam school, groep en de code met het wachtwoord. Deze kaartjes worden rechtstreeks naar de fotograaf gestuurd of het adres wat de fotograaf zelf invult.
 • Betalingsdiensten die de betalingen in de webwinkel van regelen (Nederland en België).
 • Externe serverbeheerder voor onze servers. Deze machines staan in het datacentrum in Nederland.
 • Indien u een fotobestand bij ons bestelt, kan de fotograaf uw accountgegevens (klantgegevens) bij ons opvragen. In dat geval worden uw gegevens met de fotograaf gedeeld.

 

Doorgifte aan een derde land

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

De servers van onze e-mailprogramma voor het versturen van nieuwsbrieven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Als de ontvangers van de gegevens niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kunt u een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

4. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via support@oypo.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder het versleutelen van uw persoonsgegevens, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zo hebben wij bovendien gezorgd voor sterke wachtwoorden, firewall beveiliging en virusscanners. Onze medewerkers krijgen bovendien training om op een privacy-vriendelijke wijze met uw gegevens om te gaan.

6.Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer. Als u meer informatie wilt over welke cookies er worden opgeslagen en voor hoe lang, klik dan op de onderstaande knop.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct aan u communiceren.

8. Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.